KILIÇDAROĞLU KARTAL’DA SEMPOZYUMA KATILDI

KILIÇDAROĞLU KARTAL’DA SEMPOZYUMA KATILDI
Kartal Belediyesi, “Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları” başlığı altında uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Müslüman dünyasındaki meselelerin ve bunlara yönelik çözüm tekliflerinin ortaya konulduğu sempozyumda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dünyasının sorunlarını 15 başlıkta katılımcılarla paylaşarak 4 halkadan oluşan bir çözüm önerisi paketi sundu.
Kartal Belediyesi, Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde “Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sempozyuma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri; Ömer Fethi Gürer, Oğuz Kaan Salıcı, Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri; Kadir Gökmen Öğüt, Doç. Dr. Hüsnü Süslü, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve çok sayıda Kartallı katıldı. 
Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Başkaları İslam dünyasının sorunlarını tartışırken niye biz tartışmıyoruz ve hangi gerekçeyle tartışmıyoruz? Eğer bir sorun çözülecekse onun oturulup uygarca tartışılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Nedir meseleler? Neden kan akıyor İslam dünyasında? Neyin bedeli için, hangi gerekçelerle akıyor? Aklımızı kullanacağız ve bu sorunları tartışacağız, çözüm üreteceğiz. Çözüm üretirsek zaten sorunlarımızı aşabiliriz. Ama çözümsüzlüğün çözüm olmadığını, çözümsüzlüğün acı, kan, gözyaşı olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım." diyerek, toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ettiğini kaydetti.
"İnanç üzerinden şiddet neye yarar"
Toplantıyı önemli kılan bir başka sebebin de Muharrem ayında bulunulması olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Muharrem ayındayız, yas ayındayız. Sevgili peygamberimizin torunlarının Kerbela’da şehit edildiği bir aydayız. O zaman sorun yok muydu? Vardı. Bugün sorun yok mu? Bugün de var. Peki gelecekte yeni Kerbelalar olmalı mı? Asla olmamalı. Dün vardı, tarihin derinliklerinde var, bugün de var. Buyurun, 10 askerimiz şehit oldu. Bombayla. İnanç üzerinden, etnik kimlik üzerinden şiddet neye yarar? Türkiye, İslam dünyası üzerinde hesapları olanların hesaplarını güçlendirir. O nedenle söylüyoruz inanç üzerinden, kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset olmaz. Bunun için bu toplantıya çok ama çok önem verdim.”
“Dünyada terör saldırılarında ölenlerin yüzde 90’ı Müslüman”
İslam dünyası sorunları hakkında İslam devletlerinde toplantıların olmadığını belirten; Amerikalıların, Fransızların, Rusların, hatta Japonların bile bunu yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sorunları yaşayan biziz, kavganın göbeğinde olan biziz ama kendi sorunumuzu tartışmaya korkuyoruz hayır korkmayacağız. ABD'de yayınlanan bir rapora göre, tüm dünyada terör saldırılarında ölenlerin yüzde 90'ı Müslüman. Müslümanları öldürenlerin de yüzde 100'ü Müslüman. 700 yıl önce robotik alanı kuran El- Cezeri’yi, matematikte Sabit Bin Kurra’yı ve Harezmî’yi, astronomide Ali Kuşçu’yu, coğrafyada İbn-i Batuta’yı, felsefede Farabi’yi ve İbn-i Rüşd’ü, tıp alanında İbn-i Sina’yı yetiştiren İslam dünyası, neden bugün bu derece geriler olmuştur? Bilime, tekniğe bu kadar önem veren ve dünya çapında bu kadar önemli bilginler yetiştiren İslam dünyası bu kadar geriler olmuştur. Madem ki âlimin ölümü âlemlerin ölümü gibidir diyor sevgili peygamberimiz. Âlimlere, hocalara yani akademisyenlere yani bilim insanlarına neden değer vermiyoruz? Neden onları düşüncelerinden dolayı hapislere atıyoruz, neden bütün bunların hepsinin sorgulanmasını istiyoruz? İslam maskesi altındaki rejimlerde bir avuç adam, iktidarın bütün gücüyle kendi halkını sömürmek, zevki sefa içinde yaşamak gibi bir düşünce içindeler? Onların baskısı altında 630 milyon insan okuma yazma bilmiyor. 850 milyon insan da yoksulluk sınırının altında yaşıyor, neden? Herkese soruyorum yüce yaratan 630 milyon insanı cehalete 850 milyon insanı yoksulluğa mahkûm eder mi? Bunları mahkûm eden kim? Bugün çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Müslüman ülkelerinden göçler var. Üç milyona yakın Suriyeli Türkiye’de, Avrupa’nın her tarafına gidiyorlar. Soru şu; neden mülteci olarak İslam dünyasından kaçanlar Suudi Arabistan’a, Katar’a, Mısır’a değil de neden Avrupa’ya, gelişmiş ülkelere gitmeyi düşünüyorlar? Bunların yanıtlarını hep birlikte aramak zorundayız. Sevgili hocalarım, ben ilahiyatçı değilim. İlahiyat hocalarının engin bilgilerine elbette güveneceğiz, elbette ki onların bilgilerine birikimlerine saygı duyacağız, elbette ki onlar bizi aydınlatacak. Bu sorunların kaynağı nedir? Az önce saydığım 15 sorunun ana kaynağı nedir, bunları aşmak için neler yapmalıyız? Ön yargılarımızdan arınarak çözmeliyiz bu sorunu. Ön yargılarımızla hareket edersek, sorunları çözemeyiz. Tam tersine yeni sorunlara kaynaklık yapmış oluruz. Bu açıdan bu toplantı çok önemlidir.”
Çözüm önerisi paketi
İslam dünyasının sorunlarını 15 başlıkta katılımcılarla paylaşarak 4 halkadan oluşan bir çözüm önerisi paketi sunan Kılıçdaroğlu: “Sizlere 4 halkadan oluşan bir çözüm paketi sunmaya çalışacağım. 1. halkamız ‘Demokratikleşme’dir. Demokrasisi gelişmiş ülkeler her zaman hızla büyüyen ülkelerdir. Demokrasisi gelişmiş ülke, halkına hesap veren ülke demektir yani vatandaştan toplanan vergilerin her kuruşunun hesabını veren ülke demektir, kul hakkı yemeyen bir anlayışı siyaset kabul etmiş demektir, bunu yapmak lazım. Baskı altında olmayan, düşüncesini özgürce ifade eden ve hükümete -Benden topladığın vergileri nerelere harcadın?- diyebilecek cesaretli bir ortamı oluşturan devlettir demokratik devlet. Vatandaş, rahatlıkla sorunlarını gündeme getirebilmelidir. Baskıya teslim olmayan, teröre teslim olmayan, diktaya teslim olmayan, gücün tek bir yerde toplanması değil; dengeli dağılmasını sağlayan yasama, yargı, yürütme gibi bir mekanizmayı hayata geçiren devlettir. Yani denge ve denetleme ağını sağlıklı kuran devlettir ve demokrasisi gelişmiş devlet, liyakat esasına uyan devlettir. İşi ehline teslim eden devlet demektir. Bu halkayı sağlarsak önemli bir adımı atmış oluruz. Sadece insan hakları değil, doğa hakları da vardır. Rahman suresinde ağaçlar Allah’a secde ederler, bizler bizim dışımızdaki canlılara da saygı göstermek zorundayız. 2. halkamız ‘Din ve vicdan özgürlüğü’dür. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir. Laiklik sadece devletin dine saygılı, dini koruyan dinlere eşit mesafede olan durumunu tanımlamaz. Laiklik aynı zamanda bireylerin ve cemaatlerin IŞİD gibi, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı Müslim ve mümin olanların da haklarını korur. Bu bağlamda laiklik herkesin yaşama hakkını güvence altına aldığı kadar günümüz İslam dünyasında kimin daha İslami olduğu tartışmasını militarist bir zemine taşınmasının da engelleyicisidir. Devletin inanç dayatması yapmadığı her yurttaşın özgürce inancını yerine getirdiği bir düzeni kurmamız gerekiyor. Laikliğin özünde yatan budur. Siyasilerin insanların inançlarını kullanarak oy devşirmelerinin önüne geçmemiz ve Allah ile kulun arasına kimsenin girmemesi gerektiğini hepimiz yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor. 3. halkamız ‘Sosyal devlet’tir.  Sosyal devlet, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele eden devlettir. Yoksullukla mücadele ederken insan onurunu koruyan devlettir, yani sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir anlayışın egemen olduğu devlettir sosyal devlet. Sosyal devlet aynı zamanda çocuklarımıza çağdaş eğitim vermeyi hedefleyen bir devlettir. Aklınız mı yok düşünmez misiniz diyor yüce yaradan. Aklımız var düşünmemiz gerekiyor, çocuklarımıza öyle bir eğitim vermeliyiz ki akıllarını daha iyi kullanabilsinler, insanlığın yararına kullanabilsinler. Sosyal devlet eşit yurttaşlık esasına dayanır, kadın erkek eşitliğine önem vermemiz gerekiyor. Cennet anaların ayağı altındaysa kadını yükseltmek bizim görevimizdir. Yaşadığımız coğrafyaya ‘Anadolu’ diyoruz kadını, ananın bu kadar yüceltildiği bir siyasal anlayışta bir inanç anlayışında neden kadın ikinci sınıf bir yurttaş olarak konumlandırılıyor ve neden İslam dünyasında kadınların bu kadar okuryazar olmadığını görüp buna tanık oluyoruz, neden? 4. Ve son halkamız ‘Hukuk Devleti’ adalet İslam ve diğer tüm dinlerin temel taşı olarak kabul edilmektedir, soylu bir kavramdır adalet, adalet taşıdığı kavramı da aşan bir biçimde ilahi ve beşeri olarak eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık haksızlıkların son bulması doğruluğun egemen olması olarak tanımlanır, mülkün temeli adalettir. İslam dünyası adalete ne kadar önem veriyor?  İslam dünyasını yönetenler ne kadar adil? Üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü savunan bir adalet anlayışı, düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan bir adalet anlayışı, düşüncelere saygı göstermek insan olmamızın ilk adımıdır. Farklı düşündüğümüz zaman dünyanın gelişimine katkıda bulunabiliriz. Farklılığımızı bir kavga aracı değil, zenginliğimiz olarak kabul ettiğimiz zaman Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunların farkında oluruz. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. İslam dünyasındaki sorunların kaynağı demokratikleşmenin, din ve vicdan özgürlüğünün, sosyal devlet anlayışı ve hukuk devletinin eksik oluşundandır.”
"Dindarlık yeniden tanımlanmalı"
Kemal Kılıçdaroğlu, 1970-80'lerde ülkücülerle devrimcilerin birbirini öldürdüğünü ancak içine düştükleri kaosun, birbirleriyle çok farklı düşünmediklerinin bilincine hapishanelerde aynı hücrelere, koğuşlara konuldukları zaman vardıklarını aktararak, geçmişin çok sağlıklı şekilde tahlil edilmesi gerektiğini söyledi. 
Bu dört halka yerine getirildiğinde İslami endekste çok daha yukarılara tırmanılmış olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İslami endeksin 2010 rakamlarına göre, Türkiye103. sırada yer alıyor.” dedi. Kılıçdaroğlu: “Tüm bunların aşılması gerekiyor ve bunu yaparken de dindarlığın bahsi geçen kriterlerle yeniden tanımlanması gerekiyor. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir dinin mensubu olarak, tüm ibadetlerini yapıyor ama komşusu aç kendisi tok uyuyor, bu dindarlık değildir. İslam dünyasındaki aydınlanma, Avrupada Rönesansın doğmasına yol açmıştır.  Dindarlığın sadece kişinin kendisine özgü bir kavram olmadığını, içerisinde toplumsal sorumluluğun bulunduğu bir anlam taşıdığını bu çerçevede hepimiz düşünmek ve değerlendirmek zorundayız. Bu toplantıyı düzenleyen dostlarımız, bence İslam dünyasına çok önemli bir katkı yapıyorsunuz. Toplantının uluslararası olması belki sağlıklı bir tartışma zemininin yapılması açısından da çok önemli. Bizler kendi sorunlarımızı ön yargılardan arındırarak ve bir araya gelerek düşüncelerimizi özgürce ifade ederek artılarımızı eksilerimizi özgürce tartışarak güzel bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Terörden en büyük zararı biz görüyoruz, inançlar en fazla Türkiye’de sömürü alanı haline dönüşüyor, siyaset kurumu inançları acımasızca sömürüyor. İlahiyatçılarımız farklı bir şeyi dillendirmekten çekiniyorlar, endişe duyuyorlar. İşin özü şu; yeni düşünceler her zaman tepki çekmiştir; ama tarih yeni düşünceleri her zaman doğrulamıştır. Dolayısıyla bilimin ışığında bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum, âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir düşüncesiyle ilim Çin’de de olsa gidip alın diyen bir dinin mensubu olarak hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.” dedi.  
“Bizler ortak noktada buluşmak zorundayız”
Sempozyumda bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli akademisyenler,  değerli Kartallılar ve katılımcılar sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıyı böyle bir dönemde yapma cesareti gösterdiği için tertip komitesine teşekkür ediyorum. Bugünkü sempozyumun dini kullanarak bir grup insanımızın yok edilmeye çalışıldığı veya dün Hakkâri’de bir hedef için insanların öldürüldüğü ama bundan binlerce yıl önce de Kerbela’da ölenlerin yasının tutulduğu bir döneme rastlaması toplantıyı daha da önemli kılıyor. 2009 yılında göreve geldiğimizde 2 Temmuz pankartını astığımızda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız dediğimizde bir grup tepki gösterdi. 5 Temmuz Başbağlar için de pankart astığımızda başka bir grup tepki göstermişti.  Yani bu tepkilerden algıladığımız şu ki benim teröristim iyidir, diğeri kötüdür.  Bunu 2010 yılında aştık siyah bir zeminde 2 Temmuzu da 5 Temmuzu da birlikte anmaya başladık. Çünkü o katliamları yapanlar bizleriz bu ülkenin insanları. Ölen de bu ülkenin insanı yapan da bu ülkenin insanı.  Bunu dini kimlikle veya etnik kimlikle hangi nedenle yaparsa yapsın bizler ortak noktada buluşmak zorundayız.” 
“Emperyalizm bu bölgedeki enerji kaynaklarının üzerine oturmak ve onların güvenliğini sağlamak istiyor”
Emperyalizmin bu bölgedeki enerji kaynaklarının üzerine oturmak, bu kaynakların güvenliğini sağlamak istediğini, bu coğrafyada yapılanlara alet olmamamız gerektiğini belirten Başkan Altınok Öz: “30 Ağustos yürüyüşümüzden sonra Kartal Meydanı’nda şunu söylemiştim; uhrevi hayatta peygamberimizin, Kuranımızın ve Allah’ın yolunda yürüyeceğiz; ama dünyevi hayatta dünyanın en büyük antiemperyalisti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümemiz gerektiğini söyledim. 1805 ile 1875 yılları arasında yaşamış hepimizin hikâyelerini okuduğu ve bir süre Türkiye’de yaşamış olan Andersan’ın bir sözünü tekrarlamak istiyorum. Andersan ‘Gördüğüm en iyi millet Türk milletiydi’ diyor. O milleti bozmamak, birlik ve beraberliğimizi bozmamak her ne nedenle olursa olsun terörün önüne geçmek, değerlerimizi doğru algılayıp doğru yönde kullanmak hepimize nasip olsun diyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum.  Bu toplantıda dinimizin sorunları ele alınacak, hassas bir konu. Ama toplantı sonunda çıkacak olan kitaptan hepimizin yararlanması gerekiyor.” dedi.
“Cumhuriyet Halk Partisi, dinine ve değerlerine sahip çıkan bir partidir”
Bu toplantının yapılması olanağını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize ve yönetimine teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandıran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi, dinine ve değerlerine sahip çıkan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermek demek; cehenneme gitmek demek değildir. Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Biz insana saygılı, ekonomik bağımsızlığını bir bölümde seçmiş bir parti olarak bunu dile getiriyoruz.”
Sempozyumun sonunda Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e tablo takdim etti.

mghkhg.gifbthrth.gif

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir